GRAAD 12

ALPHA WISKUNDE (ADDISIONELE WISKUNDE): 

 • November

 • Junie

Afrikaans (1ste taal/HUISTAAL): 

BESIGHEIDSTUDIES (BEDRYFSEKONOMIE):

 • November

 • Junie

Dramatiese Kunste:

DUITS:

 • November

EKONOMIE:

ELEKTRIESE TEGNOLOGIE (ELEKTRONIKA, ELEKTRISIËNSWERK):

Engels (1ste taal/HL):

ENGELS (FAL/2DE TAAL):

FISIESE WETENSKAPPE (NATUUR- EN SKEIKUNDE):

FRANS (2de taal):

GASVRYHEIDSSTUDIES (HOTELHOUDING EN SPYSENIERING)

GEOGRAFIE:

GESKIEDENIS:

Inligtingstegnologie

IngenieursgrafiEka en -Ontwerp (TEGNIESE TEKENE):

LEWENSORIËNTERING:

 • November

LEWENSWETENSKAPPE (BIOLOGIE):

MUSIEK:

 • November

 • Junie

REKENAARTOEPASSINGSTEGNOLOGIE (RTT):

 • November

  • Jaar - Vraestel

   • Jaar - Memo

REKENINGKUNDE:

 • November

  • Jaar - Vraestel

   • Jaar - Memo

SIVIELE TEGNOLOGIE (HOUTWERK, BOUKONSTRUKSIE, SIVIEL):

 • November

  • Jaar - Vraestel

   • Jaar - Memo

TEGNIESE WETENSKAPPE

TOERISME:

VISUELE KUNSTE:

WISKUNDE:

WISKUNDige geletterdheid:


GRAAD 9

ALPHA WISKUNDE (ADDISIONELE WISKUNDE): 

 • November 2017

 • Junie 2017

Afrikaans (1ste taal/HUISTAAL): 

Dramatiese Kunste:

 • November 2017

 • Junie 2017

DUITS:

 • November 2017

 • Junie 2017

EKONOMIESE- EN BESTUURSWETENSKAPPE:

 • November 2017

 • Junie 2017

Engels (1ste taal):

 • November 2017

 • Junie 2017

Engels (2de taal):

 • November 2017

 • Junie 2017

FISIESE WETENSKAPPE (NATUUR- EN SKEIKUNDE):

FRANS (2de taal):

 • November 2017

 • Junie 2017

GASVRYHEIDSTUDIES (HOTELHOUDING EN SPYSENIERING):

 • November 2017

 • Junie 2017

IngenieursgrafiEka en -Ontwerp (TEGNIESE TEKENinge):

 • November 2017

 • Junie 2017

Inligtingstegnologie:

 • November 2017

 • Junie 2017

LEWENSORIËNTERING:

 • November 2017

 • Junie 2017

LEWENSWETENSKAPPE (BIOLOGIE):

 • November 2017

 • Junie 2017

MUSIEK:

 • November 2017

 • Junie 2017

Natuur- en Skeikunde

 • November 2017

 • Junie 2017

REKENAARTIK (RTT):

REKENINGKUNDE:

 • November 2017

 • Junie 2017

SKEPPENDE KUNSTE:

 • November 2017

 • Junie 2017

SOSIALE WETENSKAPPE:

 • November 2017

 • Junie 2017

TEGNOLOGIE:

 • November 2017

 • Junie 2017

VISUELE KUNSTE:

 • November 2017

 • Junie 2017

WISKUNDE:


GRAAD 8

ALPHA WISKUNDE (ADDISIONELE WISKUNDE): 

 • November 2017

 • Junie 2017

Afrikaans (1ste taal/HUISTAAL): 

Dramatiese Kunste:

 • November 2017

 • Junie 2017

DUITS (2de taal):

EKONOMIESE- EN BESTUURSWETENSKAPPE:

 • November 2017

 • Junie 2017

Engels (1ste taal):

 • November 2017

 • Junie 2017

Engels (2de taal):

 • November 2017

 • Junie 2017

FISIESE WETENSKAPPE (NATUUR- EN SKEIKUNDE):

FRANS (2de taal):

GASVRYHEIDSTUDIES (HOTELHOUDING EN SPYSENIERING):

IngenieursgrafiEka en -Ontwerp (TEGNIESE TEKENinge):

 • November 2017

 • Junie 2017

Inligtingstegnologie:

 • November 2017

 • Junie 2017

LEWENSORIËNTERING:

 • November 2017

 • Junie 2017

LEWENSWETENSKAPPE (BIOLOGIE):

 • November 2017

 • Junie 2017

MUSIEK:

 • November 2017

 • Junie 2017

Natuur- en Skeikunde:

REKENAARTIK (RTT):

 • November 2017

 • Junie 2017

REKENINGKUNDE:

 • November 2017

 • Junie 2017

SKEPPENDE KUNSTE:

 • November 2017

 • Junie 2017

SOSIALE WETENSKAPPE:

 • November 2017

 • Junie 2017

TEGNOLOGIE:

 • November 2017

 • Junie 2017

VISUELE KUNSTE:

 • November 2017

 • Junie 2017

WISKUNDE:

 • November 2017

 • Junie 2017

     

graad 11

ALPHA WISKUNDE (ADDISIONELE WISKUNDE): 

Afrikaans (1ste taal/HUISTAAL): 

 • November 2017

 • Junie 2017

BESIGHEIDSTUDIES (BEDRYFSEKONOMIE):

 • November 2017

 • Junie 2017

Dramatiese Kunste:

DUITS:

 • November 2017

 • Junie 2017

EKONOMIE:

ELEKTRIESE TEGNOLOGIE (ELEKTRONIKA, ELEKTRISIËNSWERK):

 • November 2017

 • Junie 2017

Engels (1ste taal):

 • November 2017

 • Junie 2017

Engels (2de taal):

FISIESE WETENSKAPPE (NATUUR- EN SKEIKUNDE):

FRANS:

 • November 2017

 • Junie 2017

GASVRYHEIDSTUDIES (HOTELHOUDING EN SPYSENIERING):

GEOGRAFIE:

 • November 2017

 • Junie 2017

GESKIEDENIS:

 • November 2017

 • Junie 2017

IngenieursgrafiEka en -Ontwerp (TEGNIESE TEKENE):

Inligtingstegnologie

 • November 2017

 • Junie 2017

LEWENSORIËNTERING:

LEWENSWETENSKAPPE (BIOLOGIE):

 • November 2017

 • Junie 2017

MUSIEK:

 • November 2017

 • Junie 2017

REKENAARTOEPASSINGSTEGNOLOGIE (RTT):

REKENINGKUNDE:

SIVIELE TEGNOLOGIE (HOUTWERK, BOUKONSTRUKSIE, SIVIEL):

 • November 2017

 • Junie 2017

TEGNIESE WISKUNDE

TOERISME:

VISUELE KUNSTE:

 • November 2017

 • Junie 2017

WISKUNDE:

WISKUNDige geletterdheid:


GRAAD 10

ALPHA WISKUNDE (ADDISIONELE WISKUNDE): 

 • November 2017

 • Junie 2017

Afrikaans (1ste taal/HUISTAAL): 

BESIGHEIDSTUDIES (BEDRYFSEKONOMIE):

 • November 2017

 • Junie 2017

Dramatiese Kunste:

 • November 2017

 • Junie 2017

DUITS:

 • November 2017

 • Junie 2017

EKONOMIE:

 • November 2017

 • Junie 2017

ELEKTRIESE TEGNOLOGIE (ELEKTRONIKA, ELEKTRISIËNSWERK):

 • November 2017

 • Junie 2017

Engels (1ste taal):

 • November 2017

 • Junie 2017

Engels (2de taal):

 • November 2017

 • Junie 2017

FISIESE WETENSKAPPE (NATUUR- EN SKEIKUNDE):

FRANS:

 • November 2017

 • Junie 2017

GASVRYHEIDSTUDIES (HOTELHOUDING EN SPYSENIERING):

GEOGRAFIE:

 • November 2017

 • Junie 2017

GESKIEDENIS:

 • November 2017

 • Junie 2017

IngenieursgrafiEka en -Ontwerp (TEGNIESE TEKENE):

 • November 2017

 • Junie 2017

Inligtingstegnologie:

 • November 2017

 • Junie 2017

LEWENSORIËNTERING:

LEWENSWETENSKAPPE (BIOLOGIE):

 • November 2017

 • Junie 2017

MUSIEK:

 • November 2017

 • Junie 2017

REKENAARTOEPASSINGSTEGNOLOGIE (RTT):

 • November 2017

 • Junie 2017

REKENINGKUNDE:

SIVIELE TEGNOLOGIE (HOUTWERK, BOUKONSTRUKSIE, SIVIEL):

 • November 2017

 • Junie 2017

TEGNIESE WETENSKAPPE

TOERISME:

 • November 2017

 • Junie 2017

VERBRUIKERS STUDIE:

VISUELE KUNSTE:

 • November 2017

 • Junie 2017

WISKUNDE:

WISKUNDige geletterdheid: