FLORIDA SE HOËRSKOOLLIED

Die skool kry in 1949 sy eerste skoollied, wat gedig en getoonset is deur J.C. van Eyssen.

In 1961 kry die skool 'n nuwe skoollied, geskryf en getoonset deur mnr. Bart Viljoen, 'n onderwyser verbonde aan die skool.

Dieselfde skoollied weergalm steeds wanneer dit uit volle bors gesing word. 

 

In die blomme stad van Suid-Afrika.
Op die dak van die ou Transvaal.
Word daar troue bande saam gesmee in ons eie hoërskool.
Ons dien getrou 'n nasie te bou.
In ons moedertaal die vaandel hoog te hou.
Vlug soos die arend met die daadkrag van 'n span.
Dien ons saam ons naaste, tot eer van Sy naam.
Florida, ons sal jou naam in ere dra.
Ons dien, ons dien getrou!


- Bart Viljoen 1961 (Onderwyser)
 
HSF - Logo.png

SKOOLWAPEN

In 1954 het ons 'n skoolwapen gekry. Dit is ontwerp deur H. Potgieter wat die reliëfwerke in die Voortrekkermonument gedoen het.

Die arend simboliseer krag, die jukskei diensbaarheid, die gerwe oes op die arbeid, die skild beskerming en die roos in die middel herinner aan die liefde, asook aan die nagedagtenis van ons eerste skoolhoof wat so lief vir rose was.

Die Arend is geneem van die Transvaalse wapen en die jukskei uit die ossewa-tydperk. Dit bind ons dan aan ons Afrikanererfenis.

Dan ons leuse helder-klinkend: "ONS DIEN GETROU."