Hoërskool Florida 2019
Musieksentrum:  Inligting vir nuwe leerders


Musiek word by Hoërskool Florida se Musieksentrum aangebied soos volg:

1.         IN SKOOLTYD: Musiek vervang Skeppende Kuns/DMV (verrykingsvakke) as vak:

  • Gratis onderrig vir Graad 8 & 9 leerders word gedurende die oggende in die verrykingsperiodes aangebied, as een van die afdelings van die verrykingsvakke.  Elke gr. 8 & gr. 9-musiekleerder moet egter ‘n musiekfooi vir die instandhouding van die instrumente en musiekapparaat betaal.  Hierdie R400.00 per jaar is betaalbaar voor die einde van die eerste kwaartaal.  Indien die leerder twee musiekinstrumente sou neem, bly die bedrag slegs R400.00.  Die instrumente wat gratis onderrig word is: klavier, viool,  trompet, Franse horing, tromboon en tuba.  Hierdie klasse word aangebied deur voltydse musiekonderwysers gedurende die oggende en daar kan net ‘n beperkte aantal leerders ingepas word op die skoolrooster, doen asseblief so vroeg moontlik aansoek.

  • Indien leerders ‘n ander instrument, maar nog steeds dit as ‘n vak i.p.v. verrykingsvak wil neem, kan die lesse van die volgende instrumente naskool geskeduleer word:  klawerbord, tromme, kitaar, baskitaar, sang, dwarsfluit, klarinet, harp en saksofoon.  Die deeltydse onderwysers wat hierdie klasse aanbied, word per uur betaal, daarom moet die leerders wat die instrumente kies, die Musieksentrum se lesgelde betaal.  (Sien punt 3)

2.       Gr 10 – 12 musiek

  • Leerders wat in graad 8 en 9 goed vorder, kan in graad 10 tot 12 musiek as eksamenvak neem.  Indien jy dit verkies, kan jy by die Musieksentrum gedurende die namiddae musiekles ontvang, vir nie-eksamendoeleindes.

3.       BUITEMUURS: Leerders van ander hoër- en laerskole, tuisskool en volwassenes

  • Almal is welkom om musieklessse by Hoërskool Florida se Musieksentrum te kom neem.  Registrasiefooi beloop R400.00

    Hoërskool Florida leerders en Laerskoolleerders betaal ‘n kwartaallikse fooi van R1 060.00 vir ‘n halfuur les per week.            (R4 240.00 per jaar, verdeel deur 10 maande, is R424.00 per maand)

    Ander skole se leerders en volwassenes, betaal ‘n kwartaallikse fooi van R1 260.00 vir ‘n half-uur les per week.   (R5 040.00 per jaar, verdeel deur 10 maande, is R504.00 per maand)

4.       Teorieklasse

  • Musiekteorie word gratis aangebied vir alle leerlinge wat inskryf vir instrumentale onderrig of sang.

 

5.       Simfonie-orkes


Vir navrae:
Bets Swanepoel (Mus. sekretaresse)          Tharien Oosthuizen (Dept. Hoof)      Tina Langley (Vakonderwyser)
011 672 5345                                              083 763 8293                                       083 477 5467
musieksentrum@florries.co.za                  tharieno@florries.co.za                      catharina.langley@gmail.com