Musieksentrum

MUSIEK AS EKSAMENVAK  (GRAAD 8 – 12)

 • Leerlinge van Hoërskool Florida kry die volgende onderrig gratis:
 • Teorieklas, gehooropleiding, enige ander skriftelike afdeling in die sillabus.
 • Vakleerlinge kry ook instrumentale onderrig gratis indien dit deur een van die 3 voltydse onderwysers onderrig word.

As die leerder sang of ‘n ander instrument by ‘n deeltydse onderwyser ontvang, MOET die leerder die musieksentrum se lesfooi betaal.

‘n Volledige inligtingstuk vir voornemende Gr. 8 leerders is beskikbaar in die musieksentrum kantoor 017.

Besoek gerus ons eie webtuiste by http://www.musieksentrum.co.za/

LESGELDE VIR 2016

Musiek as vak: gratis indien die instrument klavier of koperblaas is (kyk punt 9)
Buite-kurrikulêr : die volgende tariewe geld

1. REGISTRASIEFOOI (ALLE LEERDERS)

 • Per leerder per jaar: R400
 • Per huisgesin per jaar: R600
 • (Hierdie bedrag is nie terugbetaalbaar by kansellasie nie.)

2. HOËRSKOOL FLORIDA & LAERSKOOL LEERDERS

INDIVIDUELE LESSE
 • 30 Minute per week: R880 per kwartaal
 • 45 Minute per week: R1 320 per kwartaal
 • 60 Minute per week: R1 760 per kwartaal

3. ANDER HOËRSKOLE EN VOLWASSENES

INDIVIDUELE LESSE
 • 30 Minute per week: R990 per kwartaal
 • 45 Minute per week: R1 485 per kwartaal
 • 60 Minute per week: R1 980 per kwartaal

4. BEGELEIDING (vir instrumente soos viool, fluit, saksofoon, ens.)

PER LES
 • 30 Minute: R100
 • 45 Minute: R150
 • 60 Minute: R200

5. HUUR VAN MUSIEKINSTRUMENTE (ALLE LEERDERS)

 • HUUR VAN MUSIEKINSTRUMENTE (Deposito van R500): R200 per kwartaal

6. TEORIEKLASSE (ALLE LEERDERS)

a. GROEPKLASSE
  Teoriegroepklasse is GRATIS vir leerders wat by die musieksentrum instrumentale les of sang ontvang:
 • Trap 1 - 3 (30 minute - 4 kwartale)
 • Unisa Pre Gr.1 (60 minute - 4 kwartale)
 • Royal School Gr. 1 - 5 (60 minute - 3 kwartale)
b. LEERDERS WAT SLEGS TEORIE WIL NEEM
 • Trap 1 - 3 (30 minute - 4 kwartale): R300
c. INDIVIDUELE TEORIEKLASSE (alle grade)
 • 30 Minute per week: R990
 • 45 Minute per week: R1 4185
 • 60 Minute per week: R1 980

8. INSTRUMENTE WAT AANGEBIED WORD

INSTRUMENT EN ONDERWYSER
 • Klavier en musiekteorie: Mej. Erasmie Olivier
 • Klavier en musiekteorie: Mej. Mignon Hodgson
 • Klavier en musiekteorie: Mev. Tina Langley
 • Klavier: Mev. Hannelie Viljoen
 • Klassieke ghitaar: Mnr. Dillon Davie
 • Sang: Mev. Elma Hofmeyr
 • Klawerbord: Mev. Hester Roets
 • Ghitaar : elektries, bas, akoestiese & groepghitaar: Mnr. Raeven Brough
 • Saxofoon & klarinet: Mev. Marietjie Schoonraad
 • Viool: Mev. Marena van Hemert
 • Tromme: Mnr. Matthew Downey
 • Fluit, blokfluit & saxofoon: Mnr Brian Smith
Al die verskillende instrumente kan eksamen aflê by Royal Schools, Trinity Guildhall en Unisa. Trinity Guildhall bied ‘n eksamen in ligte musiek aan met die naam Rock School.

9. MUSIEK AS VAK VIR EKSAMEN (GRAAD 8 – 12)

Leerlinge van Hoërskool Florida kry die volgende onderrig gratis:
 • Teorieklas, gehooropleiding, enige ander skriftelike afdeling in die syllabus.
 • Vakleerlinge kry ook instrumentale onderrig gratis indien dit deur een van die 3 voltydse onderwysers onderrig word. As die leerder sang of ‘n ander instrument by ‘n deeltydse onderwyser ontvang, MOET die leerder die musieksentrum se lesfooi betaal.
 • Huur van koperblaasinstrumente vir vak-leerders is R100-00 per maand.
 • ‘n Volledige inligtingstuk vir voornemende Gr. 8 leerders is beskikbaar in die musieksentrum kantoor 017.

KONTAK BESONDERHEDE

MUSIEKKANTOOR: MAANDAG TOT DONDERDAG (12:00 – 17:00)
SEKRETARESSE: Bets Swanepoel
TELEFOON: (011) 672-5345

DEPARTEMENTSHOOF - MUSIEK
Erasmie Olivier
Sel no: 084-206-5364

E-pos: musieksentrum@florries.co.za
Webblad: www.musieksentrum.co.za