Florrie Meisies

Die Florrie Meisies is 'n talentvolle groep dogters wat deel is van 'n langstaande tradisie by Hoërskool Florida.

Die dinamiese dansgroep dwing die toeskouers op hul voete tydens hul optredes. Geleenthede waar hul optree sluit in atletiek, rugby en kompetisies. Ons is baie opgewonde dat hul geregistreer is om in 2014 deel te neem aan die Pom-Pom afdeling van die GPMA (Gauteng Province Majorette Association). Dit sal 'n eerste wees vir ons!

Amptelike oefentye vir 2018 sal so vinnig moontlik deurgegee word.