Borgskapgeleenthede:

Assosieer met 'n wenskool deur 'n borgskap of donasie en geniet blootstelling en 'n prima bemarkingsgeleentheid; of as u sou verkies, slegs 'n positiewe assosiasie ter ondersteuning van FLORRIES.

  • Borgskap van u keuse met onderhandelbare bemarkingsgeleentheid.
  • Donasie van enige bedrag van u keuse met vermelding van u naam met u goedkeuring.

Blootstellingsgeleenthede:

Borgskappe en donasies sal die volgende ontvang:

  • Blootstelling op Hoërskool Florida se webwerf nl. http://www.florries.co.za/
  • Blootstelling in ons nuusbrief: Die Florrie Fokus wat weekliks verskyn.

Ons leerders is baie afhanklik van u lojale ondersteuning en ons skool wil graag 'n toepaslike teenprestasie lewer om dit vir u ook die moeite werd te maak

Skakel vandag nog direk met die hoof by e-pos: hoof@florries.co.za of kontak ons by +27 (0) 11 672 5345/6