attension.png

ALLE OUD-FLORRIES!!

Sluit gerus aan by die Florries Alumni E-poslys by Googlegroups, deur op die poslys-ikoon hierlangsaan te kliek en 'n blanko e-pos te stuur.

We would also like to hear from the fifties when the school was a dual-medium school.

Alternatiewelik gebruik u e-posprogram en stuur 'n blanko e-pos aan: florries-alumni-subscribe@googlegroups.com Deur hierdie e-poslys sal u aglemene kommunikasie ontvang al is u nie formele lid van die Alumni Vereeniging nie.

Ons versoek dat alle oud-leerders van Hoërskool Florida sal seker maak dat hulle op ons databasis opgeneem is: stuur asseblief u naam en van, nooiensvan waar van toepassing, jaar in matriek en kontakbesonderhede: e-pos, sel, landlyn, inligting oor waaraan jy deelgeneem het of enige opmerking aan Ethne Oelofse (Sekretaresse Alumni-Kantoor) by hoof@florries.co.za of (011) 672-5345/6.

'n E-posadres is op hierdie stadium ons beste kommunikasiemiddel.

Raison d’être:


Om die belange van Hoërskool Florida te bevorder en die skool tot diens te wees deur: Gesonde verhoudinge te kweek en te behou met oud-leerders
 • Geleenthede te bied vir oud-leerders om betrokke te kan raak by die skool, sy geleenthede en projekte
 • ‘n Netwerk van belanghebbendes daar te stel wat die kwessies rakende die skool kan help identifiseer, bestuur en oplos
 • ‘n Ware kultuur van interaksie en kameraderie te kan kweek tussen oud-leerders
 • ‘n Ware donateurskultuur en lojaliteit teenoor die skool te kweek
 • ‘n Netwerk daar te stel wat werksgeleenthede bevorder tussen oud-leerders
 • Die skool se tradisiesisteem van die afgelope 70 jaar te versterk en te help behou

Waardes:


 • Respekvol teenoor omgewing en mense waarmee Alumni werk ter bevordering van die skool se belange
 • Eerlikheid en opregtheid
 • Lojaliteit teenoor die erfenis en doelstellings van die skool
 • Sterk strewe daartoe om die omgewing te dien met talente
 • Getrouheid aan ons doelstellings en die bevordering daarvan
 • Gedrewe tot die sukses van die Alumni-vereniging en die skool as rolspelers in hul onmiddellike omgewing

Take:


 • Volgehoue skakeling met Alumni nasionaal en internasionaal
 • Volgehoue skakeling met die skool
 • Organisering van Alumni-aangeleenthede ter promovering van bogenoemde doelstellings
 • Organisering van fondswerwingsprojekte ter promovering van bogenoemde doelstellings
 • Inskakeling by bestaande projekte en geleenthede van die skool
 • Bou van verhoudinge met rolspelers binne en buite die skool se geledere ter promovering van bogenoemde doelstellings